ΧΕ-1985 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ – ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤA ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΤΖΛ46907Θ-ΕΚΔ

Θέμα: ΧΕ-1985 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ – ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤA ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:56:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΖΛ46907Θ-ΕΚΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου