ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019 – ΑΔΑ: ΨΤΠ646907Θ-Φ9Γ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 13:31:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΠ646907Θ-Φ9Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου