ΧΕ-1838 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 784/2023 & ΧΕ 1422/2023 – ΑΔΑ: ΨΘΨΥ46907Θ-7ΤΘ

Θέμα: ΧΕ-1838 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 784/2023 & ΧΕ 1422/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:57:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΨΥ46907Θ-7ΤΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου