Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2229/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΘΛΙ46907Θ-Υ6Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2229/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 14:28:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΛΙ46907Θ-Υ6Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου