Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 534/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΘ1Ζ46907Θ-ΕΗ7

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 534/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 09:28:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ1Ζ46907Θ-ΕΗ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου