ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ 400 ΣΕΛΙΔΩΝ, ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 33cm X25cm ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ, ΜΕΓΑΛΗ-ΒΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΠΛΟΚ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 24ΩΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΤ0Ρ46907Θ-ΕΑΖ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ 400 ΣΕΛΙΔΩΝ, ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 33cm X25cm
ΝΤΟΣΙΕ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΚΑΡΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ, ΜΕΓΑΛΗ-ΒΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΜΠΛΟΚ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 13:25:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ0Ρ46907Θ-ΕΑΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου