Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜ/ΚΟ ΑΝΤΙΜ/ΤΙΑΚΟ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΣΚΝ46907Θ-ΩΑ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜ/ΚΟ ΑΝΤΙΜ/ΤΙΑΚΟ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 11:22:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΚΝ46907Θ-ΩΑ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου