Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 120/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΣΦΗ46907Θ-Β9Κ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 120/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2023 13:03:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΦΗ46907Θ-Β9Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου