Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1204/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΣ5Φ46907Θ-1ΡΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1204/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 12:06:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ5Φ46907Θ-1ΡΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου