ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Κ.Ι. – ΑΔΑ: ΨΡΗΝ46907Θ-65Φ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Κ.Ι.
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2023 11:23:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΗΝ46907Θ-65Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου