Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 738/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΨΧ246907Θ-ΥΜΜ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 738/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:29:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΧ246907Θ-ΥΜΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου