ΧΕ-1922 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 861/2023 & ΧΕ 1390/2023 – ΑΔΑ: ΨΠ7346907Θ-9ΣΒ

Θέμα: ΧΕ-1922 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 861/2023 & ΧΕ 1390/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:42:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ7346907Θ-9ΣΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου