ΧΕ-1897 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 681/2023 & ΧΕ 749/2023 & ΧΕ 1439/2023 & ΧΕ 1410/2023 – ΑΔΑ: ΨΩΡΑ46907Θ-ΛΟ9

Θέμα: ΧΕ-1897 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 681/2023 & ΧΕ 749/2023 & ΧΕ 1439/2023 & ΧΕ 1410/2023
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 10:53:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΡΑ46907Θ-ΛΟ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου