ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (PIGTAIL) ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ – ΑΔΑ: ΨΟΨΑ46907Θ-ΝΩ5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (PIGTAIL) ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 07:59:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΨΑ46907Θ-ΝΩ5
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου