Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1572 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΟΙ146907Θ-ΒΒΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1572 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2023 11:18:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΙ146907Θ-ΒΒΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου