Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 216/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΟΧΣ46907Θ-ΠΝ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 216/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 11:53:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΧΣ46907Θ-ΠΝ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου