ΧΕ-1817 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS Μ.Τ.Ν " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΩΑ246907Θ-1ΜΥ

Θέμα: ΧΕ-1817 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS Μ.Τ.Ν " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:49:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΑ246907Θ-1ΜΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου