ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧ. 22G,ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΑ – ΑΔΑ: ΨΟ5Κ46907Θ-3ΥΡ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧ. 22G,ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΑ
Ημερομηνία: 26/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2023 07:55:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ5Κ46907Θ-3ΥΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου