Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 602/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΩ2346907Θ-0ΑΔ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 602/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 10:36:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ2346907Θ-0ΑΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου