Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑ Νο 2» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΝΥ746907Θ-Ι2Α

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΡΑΜΜΑ Νο 2» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 11:38:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΥ746907Θ-Ι2Α
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου