ΧΕ-1917 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023 – ΑΔΑ: ΨΝΡΚ46907Θ-Φ91

Θέμα: ΧΕ-1917 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 10:57:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΡΚ46907Θ-Φ91
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου