ΧΕ-1843 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 611/2023 & ΧΕ 730/2023 – ΑΔΑ: ΨΝΓΖ46907Θ-6ΣΑ

Θέμα: ΧΕ-1843 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 611/2023 & ΧΕ 730/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:59:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΓΖ46907Θ-6ΣΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου