ΧΕ-1810 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 – ΑΔΑ: ΨΜΧΟ46907Θ-6Σ2

Θέμα: ΧΕ-1810 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:49:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΧΟ46907Θ-6Σ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου