ΧΕ-1849 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1443/2023 – ΑΔΑ: ΨΜ0046907Θ-7ΗΣ

Θέμα: ΧΕ-1849 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1443/2023
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:39:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ0046907Θ-7ΗΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου