ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: ΨΛΞΟ46907Θ-4ΞΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 09:53:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΟ46907Θ-4ΞΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου