Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2291/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΒΩ46907Θ-ΥΔ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2291/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 14:38:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΒΩ46907Θ-ΥΔ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου