ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40 – ΑΔΑ: ΨΚΜ246907Θ-02Ο

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5Χ40
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 13:51:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΜ246907Θ-02Ο
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου