ΧΕ-2005 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ / ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΚ1Π46907Θ-ΦΡΔ

Θέμα: ΧΕ-2005 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ / ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2023 07:42:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ1Π46907Θ-ΦΡΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου