ΧΕ-1847 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 794/2023 – ΑΔΑ: ΨΙΤ446907Θ-ΑΙΧ

Θέμα: ΧΕ-1847 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 794/2023
Ημερομηνία: 14/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:51:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΤ446907Θ-ΑΙΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου