Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 276/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΩΖ46907Θ-974

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 276/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 13:00:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΩΖ46907Θ-974
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου