ΧΕ-1919 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023 – ΑΔΑ: ΨΙΟΜ46907Θ-Ι7Α

Θέμα: ΧΕ-1919 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1834/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 10:55:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΟΜ46907Θ-Ι7Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου