ΧΕ-1835 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 413/2023 & ΧΕ 731/2023 – ΑΔΑ: ΨΗΑΤ46907Θ-ΘΘΕ

Θέμα: ΧΕ-1835 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 413/2023 & ΧΕ 731/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 11:41:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑΤ46907Θ-ΘΘΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου