ΧΕ-1895 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 675/2023 & ΧΕ 676/2023 – ΑΔΑ: ΨΗ6Τ46907Θ-ΟΒΝ

Θέμα: ΧΕ-1895 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 675/2023 & ΧΕ 676/2023
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:51:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ6Τ46907Θ-ΟΒΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου