Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την τριετή προμήθεια «Ιατρικών Αναλώσιμων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού» – ΑΔΑ: ΨΙ1346907Θ-ΡΟΙ

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την τριετή προμήθεια «Ιατρικών Αναλώσιμων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 10:16:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ1346907Θ-ΡΟΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου