ΧΕ-1874 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 757/2023 & ΧΕ 758/2023 – ΑΔΑ: ΨΓ2Β46907Θ-Λ27

Θέμα: ΧΕ-1874 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 757/2023 & ΧΕ 758/2023
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:29:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ2Β46907Θ-Λ27
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου