ΧΕ-1818 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1365/2023 – ΑΔΑ: ΨΦΜΤ46907Θ-0ΨΜ

Θέμα: ΧΕ-1818 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1365/2023
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:57:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΜΤ46907Θ-0ΨΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου