Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.594 /2023πράξη. – ΑΔΑ: ΨΦΦ246907Θ-ΨΘ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.594 /2023πράξη.
Ημερομηνία: 21/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 09:34:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΦ246907Θ-ΨΘ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου