ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΟΛΙΔΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΑΔΑ: ΨΦΧΙ46907Θ-ΡΙΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΟΛΙΔΑ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Ημερομηνία: 27/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/09/2023 12:01:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΧΙ46907Θ-ΡΙΝ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου