ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ STRAP 25 TΡΟΚΑΡ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 10mm ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜ/ΚΟ ΑΝΤΙΜ/ΤΙΑΚΟ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 15ml – ΑΔΑ: ΨΕΙΛ46907Θ-ΗΤΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ STRAP 25
TΡΟΚΑΡ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 10mm
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΜ/ΚΟ ΑΝΤΙΜ/ΤΙΑΚΟ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 15ml
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:43:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΙΛ46907Θ-ΗΤΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου