ΧΕ-1836 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 615/2023 – ΑΔΑ: ΨΕ5046907Θ-Ξ8Ο

Θέμα: ΧΕ-1836 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 615/2023
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:49:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ5046907Θ-Ξ8Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου