Έγκριση παροχής υπηρεσιών «Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO)», από την ανάδοχο εταιρεία «INTERACTIVE O.E.», για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝΧ και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου για 3 μηνες – ΑΔΑ: ΨΔΣΥ46907Θ-1ΒΙ

Θέμα: Έγκριση παροχής υπηρεσιών «Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO)», από την ανάδοχο εταιρεία «INTERACTIVE O.E.», για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝΧ και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου για 3 μηνες
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:48:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΣΥ46907Θ-1ΒΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου