ΧΕ-1900 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1461/2023 & ΧΕ 1449/2023 & 411/2023 & 1825/2023 – ΑΔΑ: ΨΔΝΤ46907Θ-Φ36

Θέμα: ΧΕ-1900 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1461/2023 & ΧΕ 1449/2023 & 411/2023 & 1825/2023
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:30:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΝΤ46907Θ-Φ36
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου