ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΔΚΦ46907Θ-2ΦΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:08:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΚΦ46907Θ-2ΦΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου