ΧΕ-2002 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 727/2023 & ΧΕ 1557/2023 – ΑΔΑ: ΨΔ4446907Θ-ΙΟΩ

Θέμα: ΧΕ-2002 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 727/2023 & ΧΕ 1557/2023
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:57:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ4446907Θ-ΙΟΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου