ΧΕ-1816 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 547/2023 & ΧΕ 647/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΒ446907Θ-ΣΡΔ

Θέμα: ΧΕ-1816 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 547/2023 & ΧΕ 647/2023
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:49:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΒ446907Θ-ΣΡΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου