ΧΕ-1926 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1379/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΟ146907Θ-ΤΩ8

Θέμα: ΧΕ-1926 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1379/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:03:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΟ146907Θ-ΤΩ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου