Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.211 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΧΟ146907Θ-ΣΙ4

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.211 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2023 10:07:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΟ146907Θ-ΣΙ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου