Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.91 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΧ7Ρ46907Θ-ΛΩΖ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.91 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 08:55:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ7Ρ46907Θ-ΛΩΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου