ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΔΟΧ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΔΑ: ΨΧ6Ψ46907Θ-Χ7Υ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΔΟΧ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημερομηνία: 13/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 09:49:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ6Ψ46907Θ-Χ7Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου