Εξάμηνη συντήρηση ενός (1) συστήματος εκτύπωσης ιατρικών εξετάσεων σε CD/DVD του Ακτινολογικού τμήματος με SN X72C006646 – ΑΔΑ: ΨΧ4346907Θ-ΡΞΗ

Θέμα: Εξάμηνη συντήρηση ενός (1) συστήματος εκτύπωσης ιατρικών εξετάσεων σε CD/DVD του Ακτινολογικού τμήματος με SN X72C006646
Ημερομηνία: 26/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2023 13:30:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ4346907Θ-ΡΞΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου